Anna
specjalista ds. sprzedaży
Dariusz
specjalista ds. sprzedaży

Konkurs Mazur organizowany przez Olsztyńską Szkołę Biznesu już po raz VI przyznał statuetki Top Warmii i Mazur. Ideą Konkursu Mazur jest wyróżnienie i promocja tych firm, które niezależnie od koniunktury gospodarczej rozwijają działalność i potrafią skutecznie walczyć o pozycję rynkową. Statuetki Top Warmii i Mazur wręczane są w sześciu kategoriach: firma, firma rodzinna, turystyka, usługa, produkt spożywczy i produkt przemysłowy. Nad wysokim poziomem Konkursu czuwa obiektywne i profesjonalne jury, w którym zasiadają eksperci z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Witkowskiego, wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Sukcesy i osiągnięcia naszego przedsiębiorstwa są wynikiem ciężkiej pracy wielu ludzi, ich umiejętności, podejmowania trafnych decyzji, determinacji i konsekwencji przy realizacji założonych celów.

2004 – Top Warmii i Mazur za działalność deweloperską

2005  – Top Warmii i Mazur za usługę w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym

2006 – Top Warmii i Mazur