Bezpieczna Budowa 2004 - wyróżnienie przyznane przez Państwową Inspekcję Pracy.