Anna
specjalista ds. sprzedaży
Dariusz
specjalista ds. sprzedaży

Certyfikat Dewelopera został ustanowiony przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, następcę prawnego Krajowej Izby Budownictwa na podstawie uchwały Kapituły Certyfikatu Dewelopera. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym wiarygodność dewelopera oraz jego ofert inwestycyjnych i rzetelnego wypełniania zobowiązań w stosunku do klientów z którymi został zawarte umowy formalno-prawne.