Certyfikat Dewelopera został ustanowiony przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, następcę prawnego Krajowej Izby Budownictwa na podstawie uchwały Kapituły Certyfikatu Dewelopera. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym wiarygodność dewelopera oraz jego ofert inwestycyjnych i rzetelnego wypełniania zobowiązań w stosunku do klientów z którymi został zawarte umowy formalno-prawne.