× Dni otwarte
header-mail-icon header-phone-icon

+48 89 543 06 51

< wstecz
Medal Europejski - 2010

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz jedna z najważniejszych dla przedsiębiorców instytucji w Unii Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny są organizatorami niekomercyjnego, ogólnopolskiego przedsięwzięcia pn. Medal Europejski.

Wyróżniane są wyroby i usługi, których jakość nie odbiega od poziomu europejskiego. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy oferującej usługę, zdobyte nagrody i certyfikaty. Komisja Weryfikacyjna bierze także pod uwagę czy firma korzysta ze szkoleń, seminariów na temat Unii Europejskiej, konsultacji, analiz prawnych, badań rynku itp.

icon-scroll-topdo góry

Przeczytaj naszą Klauzulę Informacyjną RODO dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.