Anna
specjalista ds. sprzedaży
Dariusz
specjalista ds. sprzedaży

13 miejsce wśród kobiet, w grupie Open 49.

Regaty Euro Cup El Balis od 13-16.02.2020. Nasze dziewczyny jako jedyna załoga z Polski wzięły w niej udział.

Zgrupowanie w Hiszpanii od 08.02.2020r. 92 załogi z całego świata. W tym nasze dziewczyny w grupie Open 49, zajęły 13 miejsce wśród kobiet!

Fotografie z Regat Euro Cup El Balis