Anna
specjalista ds. sprzedaży
Dariusz
specjalista ds. sprzedaży

GAZELE BIZNESU – dla najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw w roku 2005.

Ranking w którym wzięliśmy udział nosi tytuł „Gazele Biznesu”, ponieważ małe i średnie firmy, „podobnie jak te zwierzęta, są wrażliwe na każdą zmianę zachodzącą w otoczeniu i podatne na zakusy drapieżników. Firmy – gazele są czujne, zwinne, szybkie i łatwo dostosowują się do zmieniających się warunków, czyniąc z niewielkich rozmiarów poważny przymiot”- twierdzi W. Kowalczuk dziennikarz Pulsu Biznesu. Podstawowym znaczeniem jest szybki i stały rozwój, a miernikiem jest przyrost obrotów wyrażony w procentach.

Weryfikacja została przeprowadzona przez specjalistów z Coface Poland, której jedną ze specjalności jest gromadzenie i weryfikacja informacji o firmach i ich wynikach. Patronat medialny objął „Puls Biznesu”.